Complete sets gemonteerd en gebalanceerd, PLUG-AND-PLAY! Meer dan 75.000 tevreden klanten! Voor particulieren en bedrijven!

page: Wat zijn TPMS-sensoren?

Wat zijn TPMS-sensoren?

TPMS-sensoren zijn elektronische sensoren die in de wielen gemonteerd worden. Deze sensoren registreren constant de bandenspanning van de banden. Wanneer de bandenspanning van één van de banden te laag of te hoog is, wordt een melding op het dashboard weergeven dat er drukverschil is.

Waarom TPMS-sensoren?

Veel autobezitters zien niet aan de banden dat ze met een te lage bandenspanning rijden. Dat is niet zo wonderlijk, een verschil van 0,5 Bar is nauwelijks met het blote oog te herkennen. Te lage bandenspanning is vaak een oorzaak van ongelukken. Bovendien verhoogt een te lage bandenspanning het brandstofverbruik en de bandenslijtage. Een bijkomend voordeel is dat op deze manier op grote schaal het milieu hierdoor uiteraard ook gespaard wordt.

Bij een 20% te lage bandenspanning:

Doel van TPMS-sensoren

De Europese Unie heeft een aantal doelpunten opgesteld voor de verplichte invoering van het TPMS systeem bij nieuwe auto’s:

Zijn TPMS-sensoren verplicht?

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de oorzaken van verkeersongevallen. Hieruit is naar voren gekomen dat ieder jaar tienduizenden ongevallen te wijten zijn aan een verkeerde bandenspanning. Een verkeerde bandenspanning kan bijvoorbeeld een lekke band of klapband tot gevolg hebben. De Europese Unie wil door de verplichting van TPMS-sensoren de veiligheid van de weggebruiker bevorderen. Sinds september 2014 is daarom vanuit de Europese Unie TPMS in alle nieuwe auto’s verplicht gesteld.

2 verschillende TPMS-systemen

Er zijn 2 manieren waarop de boordcomputer van een auto de bandendruk kan meten, te weten een direct – en indirect systeem.

1) Direct TPMS-syteem

Bij een direct TPMS-Systeem worden de gegevens middels een sensor in de bandwielcombinatie een frequentie naar de boordcomputer van uw auto gestuurd. Op het display van uw dashboard kunt u vervolgens deze informatie aflezen.

Het systeem stelt door middel van geluidsignalen en zichtbaar op de display de chauffeur in staat lekkage, lage bandenspanning, te hoge bandenspanning of de temperatuur snel te onderkennen. Hierop kan de chauffeur maatregelen nemen.
Wanneer u auto over een direct TPMS systeem beschikt en u bent voornemens een velgenset bij Giva Wheels aan te kopen dan kunnen wij ook in uw nieuwe velgenset TPMS sensoren plaatsen dan wel meeleveren welke corresponderen met uw boordcomputer.

Wij zorgen voor de juiste programmering zodat deze sensoren foutloos door uw boordcomputer herkend worden. In de laatste fase van het bestelproces kunt u deze TPMS sensoren toevoegen in het winkelmandje.

U heeft bij Giva Wheels keuze uit verschillende TPMS sensoren. We kunnen ze opdelen in 3 prijscategorieën.


1a) Aftermarket universele TPMS-sensoren zonder protocol

Deze universele TPMS sensoren, tevens de goedkoopste variant, zijn geschikt voor alle voertuigen. Ze geven de bandendruk weer en zijn compatibel met 97% van het wereldwijde wagenpark. Deze sensoren kennen geen protocollen. Dit wil zeggen dat ze naast de bandendruk verder geen informatie en functies doorgeven aan de boordcomputer van uw auto. Denk hierbij aan een waarschuwing wanneer de temperatuur in de band te hoog oploopt en instructies wanneer een band leeg loopt. Deze universele TPMS sensoren zijn een prima alternatief voor voertuigen die deze extra protocollen überhaupt niet hebben. Deze universele sensoren geven ondanks hun beperkte protocollen, nimmer een foutmelding of storing, ongeacht uw voertuig. Deze sensoren kunnen dus worden toegepast op van een Kia tot een Ferrari en van een Ford tot een Mercedes. Wij lezen deze universele sensoren in met het juiste programma voor uw type auto.

1b) Aftermarket universele TPMS-sensoren met protocol (HUF)

Huf is een OEM TPMS sensor fabrikant. Dat wil zeggen dat Huf in licentie van autofabrikanten after-market TPMS sensoren mag maken. Deze sensoren hebben in tegenstelling tot de goedkopere universele sensoren alle protocollen in zich die voldoen aan de OEM norm. Dit komt er in de praktijk op neer dat deze Huf sensor alle functies verbindt met de boordcomputer die de originele OEM TPMS sensoren ook hebben. Ze hebben dus de functionaliteit van een OEM sensor voor de prijs van een after-market sensor. GiVa Wheels programmeert deze universele sensoren met het juiste programma voor uw type auto.

1c) Originele TPMS-sensoren

Optie 3 is de reeds voorgeprogrammeerde sensor. Deze sensor is reeds voorgeprogrammeerd door de TPMS fabrikant voor een specifieke auto. Deze originele sensoren kunnen van uiteenlopende merken zijn, bv Huf, Continental, Schrader, Orange en VDO. Afhankelijk welke samenwerking uw autofabrikant is aangegaan met één van voorgenoemde TPMS fabrikanten. De, door GiVa Wheels, geleverde OEM TPMS sensoren zijn dus identiek aan de sensoren die door de autofabrikanten bij de productie van de auto worden gebruikt. U sluit hiermee elk risico uit van verkeerde protocollen of foutmeldingen.

2) Indirect TPMS-systeem

Bij een indirect TPMS-Systeem geeft u voertuig enkel aan wanneer een band te zacht staat. Het indirecte TPMS systeem kan geen exacte bandendruk aangeven op uw display omdat het niet werkt middels sensoren in de wielcombinatie. Het indirecte TPMS systeem functioneert via het ABS Systeem van een auto. Het ABS systeem meet de omwentelingen van alle wielen. Wanner een band te zacht staat of zelfs leegt loopt zal de ABS sensor bij deze betreffende wielpositie een hoger aantal omwentelingen meten. Immers, hoe zachter een band staat, hoe kleiner de diameter wordt en hoe sneller deze zal draaien dan de overige wielen. De auto zal dit vervolgens beoordelen als een lekke band.

Het systeem is minder nauwkeurig dan een direct TPMS systeem maar hierdoor ook minder storingsgevoelig. Een extra voordeel is uiteraard dat u geen TPMS Sensoren in een nieuwe band/wielcombinatie aan dient te schaffen. Het systeem werkt immers via het ABS Systeem.

Voordelen van Giva Wheels

Wat zeggen onze klanten?
Largest wheel range in Europe Exclusive importer of Bola Proline approved webshop Exclusive importer of 2Forge Platin approved webshop Exclusive importer of Judd
Zakelijk account voor professionelen?
Registreer B2B-account
Vandaag open van 09:00 tot 17:00!